¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Sobre les compres a Internet

Les compres realitzades a codfishshop.com s’entendran com realitzades en el domicili social de la nostra empresa:

CodfishShop.com
MSCLNS 2009, S.L.
Artesans del Bacallà
Mestre Jesús Orti, 3
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telf. 93.007.99.19
info@codfishshop.com

Les compres realitzades a través d’aquest web estan subjectes al pagament de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), segons l’establert a la normativa vigent.

Preus, factura i despeses addicionals

Tots els preus indicats a la nostra web apareixen en euros, inclouen IVA, i són els vigents, excepte cas d’error mecanogràfic. Reservat el dret a canviar els preus a la web sense previ avís.

Les despeses d’enviament, en cas d’escollir l’opció d’enviament a domicili, s’afegeixen al formalitzar la comanda.

En tots els casos, s’enviarà una factura al client un cop es confirmi la recepció del pagament. Qualsevol altra confirmació de comanda (rebuda per correu electrònic o impresa des de la web) tindrà validesa legal com a comprovant de compra, no com a factura.

Enviaments i ports

Només es realitzaran enviaments amb destinació a Barcelona ciudad y poblaciones de la comarca del Baix Llobregat.

L’enviament es realitzarà a través de missatgeria en un termini aproximat 24-48 hores, a partir de la confirmació del pagament de la comanda, encara que podria variar en funció del volum de treball.

El client podrà seleccionar entre utilitzar la nostra agència de transport o passar a recollir la seva comanda a les nostres instal.lacions.

En cas de seleccionar l’enviament a domicili, el càrrec derivat del servei de transport anirà a càrrec del client i s’afegirà al final de la comanda.

En el cas que el client seleccioni l’opció de recollir personalment la seva compra a les nostres instal·lacions, no es realitzarà cap càrrec addicional per enviament i ports.

Dret de desistiment

Per la naturalesa dels productes comercialitzats a la nostra botiga, vostè només té dret a desistir del present contracte en un termini de 24 hores laborals a partir d’haver rebut els productes, sense necessitat de justificació, encara que es rebutjarà qualsevol producte que mostri senyals d’haver estat manipulat de forma inadequada.

El termini de desistiment expirarà a les 24 hores laborals a partir del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, entri en possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) a la següent adreça:

CodfishShop.com MSCLNS 2009, S.L.
Artesans del Bacallà
Mestre Jesús Orti, 3
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telf. 93.007.99.19
info@codfishshop.com

Per acomplir el termini de desistiment, només cal que la comunicació per la seva banda relativa a l’exercici del dret de desistiment sigui enviada abans que finalitzi el termini de desistiment.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de retornar o lliurar els béns en l’embalatge original i amb totes les seves etiquetes a la adreça de l’empresa, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies.

Únicament en el cas que l’article sigui defectuós, ens farem càrrec dels costos de devolució dels béns. En la resta de casos, vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Es calcula que aquest cost s’eleva a aproximadament 4,00 EUR, com a màxim.

Vostè només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Avís legal

Constitueix un delicte d’estafa electrònica prevista en l’article 248 del Codi Penal -i castigat amb penes de fins a 6 anys de presó- la utilització de sistemes de pagament electrònic amb targeta de crèdit quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  • L’usuari facilita dades falses del comprador o de la targeta utilitzada
  • Utilitzar les dades d’una persona diferent al comprador
  • Facilitar nombres de targeta que no coincideixin amb la del comprador
  • Usurpar la condició de titular de targetes alienes
  • Utilitzar nombres de targeta generats amb programes informàtics o algoritmes similars.

L’empresa es reserva la possibilitat de denegar el lliurament de la comanda quan els seus sistemes interns d’identificació alertin sobre la possibilitat d’irregularitats en la transacció.

SUBIR